ความสดอาหารทะเลในตลาด

ภายในตลาดที่เป็นเมืองติดทะเลทำให้ของภายในตลาดนั้นสดมาก เรียกได้ว่าขึ้นฝั่งก็นำมาขายกันเลยทีเดียว

ที่สำคัญมากด้วยคุณภาพอีกด้วย

seafoods2 seafoods3